امراه

امراه
سلام به طرفدارهای امراه..

انتظارها تمام داره میشه بله البوم جدید امراه تا اخر این ماه به بازار میاد...این البوم برای ۲۳ البوم امراه هست که به سبک جدید خوانده راستی کدام اهنگ ها به نظرتون در البوم امراه خواهد بود..

به نظر من اولین اهنگ ۱۹۹۴ رو بخونه..شما چی؟...

این هم تصویری بی تو هرگز برای البوم امراه که در کانال ترک و کانال فرانسه (کانال معمولی) پخش شد..

بی تو هرگز ۲  با زیر نویس فارسی

و این هم

یکی از ما رو پا باید می موند برای دانلود..با زیر نویس فارسی..

Birimiz Ayakta kalmalyidi

Adak emrah sevdim

   
powered by : Blogfa , free persian blog service.

pictofxt

Lovely Bear Template

template id : TBF_003 template name : Lovely Bear

emrahweb

احمد فرجی

http://emrahweb.blogfa.com

امراه - امراه بی تو هرگز

امراه دانلود موسیقی کلیپ و عکس Emrah Pic film Mp3 klip free امراه Free Blog Templates

Template Design Workshop offers professional web templates, flash templates and other web design products available for immediate download. This template also designed by Template Design Workshop design team. You can download free templates for your site, blog, cms or portal. Feel free to contact us about new templates.

Multimedia Design Group Multimedia Design Group Medium Blog Medium Blog Free Blog Templates Blog Templates Free Blog and Site Templates Flashmate Free Persian Blog Templates. Advanced Persian Blog Templates. pictofxt
< >